แผนอัตรากำลัง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.2564-2566 Download
2 แผนอัตรากำลัง 61 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai