แผนอัตรากำลัง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Download
2 แผนอัตรากำลัง 61 Download
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) Download
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai