แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 Download
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ฉบับที่ 4) Download
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3) Download
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2) Download
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ฉบับที่ 1) Download
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 Download
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 ฉบับที่ 2 Download
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai