แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) Download
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) Download
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai