ร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
2 คู่มือแนวทางปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
3 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 2 64 Download
4 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 1 64 Download
5 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 4 63 Download
6 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 3 63 Download
7 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 Download
8 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 Download
9 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2562 Download
10 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2561 Download
11 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ Download
12 การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ Download
13 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai