ร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 Download
2 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 Download
3 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2562 Download
4 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2561 Download
5 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ Download
6 การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ Download
7 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai