ตรวจสอบภายใน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
2 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
4 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
5 กฏบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
6 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
8 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
10 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
11 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai