การบริหารความเสี่ยง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
2 คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
3 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
6 คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2563 Download
7 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง Download
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai