นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปชมกันได้ทั้งสถานที่พักผ่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ไม่เสียค่าเข้าชม เนื่องจากมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น เสือ หมี ละออง ละมั่ง เก้ง กวาง นกกระจอกเทศ ลิง ไก่ฟ้าและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,สัตว์ปีก,สัตว์เลื้อยคลาน,สัตว์ป่าของกลาง,สัตว์ป่าที่ไม่ทราบเจ้าของและมอบให้ทางราชการ(กรณีแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า)ที่จอดรถสะดวกบรรยากาศดี

ٻҾСͺ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA