การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 






พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว [ร้องเรียน / ร้องทุกข์]
 
  ผู้ร้องเรียน
 
ชื่อ - นามสกุล*
 
ที่อยู่
 
โทรศัพท์
 
โทรศัพท์มือถือ
 
e-mail
 
อาชีพ *
  เรื่องร้องเรียน
 
ประเภทเรื่องร้องเรียน *
 
ผู้ถูกร้องเรียน *
 
เรื่องร้องเรียน *
 
รายละเอียด *
 




สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA