นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและว


นายศุภชัย อินทะนู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเตือนจิตต์ ผาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางอำไพ เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางญุพิน ใจงาม
ผู้ดูแลเด็ก

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA