นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกัญญารัตน์ แท่นดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวธัญญารัตน์ หลวงอุโมง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุชานันท์ เอกตาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอรวรรณ ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงาน


นางนิตยา วงค์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.สุกัญญา เนตรวงค์
คนงานทั่วไป
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA