การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง

นายสุวัฒนชัย หุ่นกลัด
ประธานสภา

นายอภิรักษ์ เขื่อนขันธ์
รองประธานสภานายนคร วงษารัตน์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1


นายนิรัตน์ พิราสร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1


นายสมศักดิ์ ปงรังษี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2


นายจันทร์ ยาวิราช
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2


นายสง่า ภิราษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายจตุรพร พิราษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมบัติ ปินตาสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสาวสุภาพร พิมสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางสาวประวิชญา ปัญญาช่วย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางปิยะกุล ยอดยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายตั๋น มังษี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายพุฒ บุญทาทะแหลง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางสุกัญญา สุขเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายสมศักดิ์ สมตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายจำรัส เรือนปิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสาคร ทาอาษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสัมฤทธิ์ วงค์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายทวี ปงรังษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นางปีใย ปงรังษี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA