นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล






การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 






ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
Untitled Document
 
 
หัวข้อข่าว :   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ไฟล์แนบ :   22082019110046.pdf
วันที่นำเข้า :   2019-08-22
   
 
 
 



สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA