นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
Untitled Document
 
 
หัวข้อข่าว :   ขอเชิญสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
รายละเอียด :   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เพื่อช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร ดังนี้ 1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์(กรณีมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย) 2.เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ไฟล์แนบ :   25062019132707.png
วันที่นำเข้า :   2018-10-25
   
 
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA