นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  กิจการสภาอบต.
ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ แรก ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
(แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประรจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA