นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  กิจการสภาอบต.
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
(แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประรจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA