นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  เอกสารเผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
แผ่นพับ 10 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
แผ่นพับความรู้เรื่องไฟป่า
แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำ
แผ่นพับการจัดการน้ำเสียชุมชน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA