นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  ตรวจสอบภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฯการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฯการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA