นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง

  ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3
ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2
ระเบียบคณะกรรมการหมู่ 1


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA