นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

     
 
03 เมษายน 2563
ฉีดป้องน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19
2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ทำการฉีดป้องน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 ..
03 เมษายน 2563
ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19
3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ทำการล้างทำความสะอาดบริดวณรอบสำนักงาน เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ..
30 มีนาคม 2563
ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ
วันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ ชาวบ้าน บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ร่วมทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ใช้ในหน้าแล้ง ..
24 มีนาคม 2563
การดำเนินงานภัยแล้ง
23-24 มีนาคม อบต.จอมหมอกแก้วได้จัดส่งน้ำโดยรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในหมู่บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว ..
16 มีนาคม 2563
ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้รับแจ้งจากกำนันมีไฟไหม้ป่าบ้านหนองผักเฮือด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องเป่าลม และไม้กวาด เข้าร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด ..
16 มีนาคม 2563
ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย
15 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมทำแนวกันไฟป่า บ้านสบห้วยบริเวณอ่างสบห้วยยาวตลอดแนวเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว ..
11 มีนาคม 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคโควิด-19 ..
20 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ตลาดกลางเทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ..
27 มกราคม 2563
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ..
15 มกราคม 2563
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ..
19 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อบต.จอมหมอกแก้ว จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ..
09 ธันวาคม 2562
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล เนื่องด้วยวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะเครือข่าย ป.ป.ช. ..
09 ธันวาคม 2562
เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรม อบต.จอมหมอกแก้ว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.จอมหมอกแก้ว ร่วมเดินขบวน และกลุ่มรวมดาวจอมหมอกแก้ว ร่วมฟ้อนเพลงจอมหมอกแก้ว ในงานข ..
07 ธันวาคม 2562
นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนห้วยส้านพลับพลา โดย อบต.จอมหมอกแก้ว นำเสนอการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับส่งเสริม ..
26 กันยายน 2562
การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว
..
18 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมี ..
04 กันยายน 2562
ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงมหาวัน? อ.เวียง?เชียง?รุ้ง? เข้าศึกษาดูงาน ที่มานพฟาร์ม ของคุณมานพ คำน้อย และสวนเอเดน ของคุณวิชัย แสนชัยรุ่ง เกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรท ..
09 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และคณะศรัทธาร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านท่ามะโอ ตำบลจอ ..
01 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562
อบต.จอมหมอกแก้ว ขอเชิญพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ..
22 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562
ศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมสมุนไพรบำบัด มีกิจกรรม นวดผ่อนคลาย อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แช่เท้าคลายกล้ามเนื้อ สมุนไพรพอกเข่า และแกว่งข้าว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิ ..
01 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับอง์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
https://itas.nacc.go.th/go/eit/g53wrb ..
01 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/g53wrb ..
17 เมษายน 2562
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ..
11 เมษายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการฟ้อนเล็บขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 25 ..
05 เมษายน 2562
โครงการ ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ Check Dam คือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป้นต้นน้ำ ..
01 เมษายน 2562
โครงการฝายชะลอน้ำ (Check Dam) หมู่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว
ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ Check Dam คือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป้นต้นน้ำ ..
27 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
จัดอบรม กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน ..
24 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน *ภาษีบำรุงท้องที่ *ภาษีป้าย ตามรายละเอียดที่แนบมาค่ะ.. ..
07 ธันวาคม 2561
วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคส่วนราชการท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานว ..
08 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกิจกรรมพิธีวิ่งคบเพลิงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
..
09 ตุลาคม 2561
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ปี 2561
..
06 สิงหาคม 2561
โครงการซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยการรับ-ส่งเด็กนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรมโครงการซักซ้อมการป้องกัน่และดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.17/ว 2238 ..
06 สิงหาคม 2561
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร ..
04 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561 จากวิทยากร ดังนี้ 1. หัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยพ ..
26 กรกฎาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ณ ศูน์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่. 7 บ้านป่าแดง ..
26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ..
25 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 25 ก.ค.2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.จอมหมอกแก้ว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และ "ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน" ณ วัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว ..
26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
ประวัติความเป็นมา ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนย ..
29 พฤษภาคม 2561
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ..
28 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเข้ารับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
..
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมแข่งขันฟ้อนเล็บสามวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
..
30 มีนาคม 2561
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
..
07 มีนาคม 2561
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ ..
27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลจอมหมอกแก้ว
..
09 ธันวาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ..
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA