นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง

     
 
01 ตุลาคม 2562
ประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้สร้างอนิสงฆ์ผลบุญรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อให้คณะศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวา ..
26 กันยายน 2562
การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว
..
18 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมี ..
04 กันยายน 2562
ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงมหาวัน? อ.เวียง?เชียง?รุ้ง? เข้าศึกษาดูงาน ที่มานพฟาร์ม ของคุณมานพ คำน้อย และสวนเอเดน ของคุณวิชัย แสนชัยรุ่ง เกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรท ..
09 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และคณะศรัทธาร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านท่ามะโอ ตำบลจอ ..
01 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562
อบต.จอมหมอกแก้ว ขอเชิญพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ..
22 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562
ศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมสมุนไพรบำบัด มีกิจกรรม นวดผ่อนคลาย อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แช่เท้าคลายกล้ามเนื้อ สมุนไพรพอกเข่า และแกว่งข้าว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิ ..
01 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับอง์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
https://itas.nacc.go.th/go/eit/g53wrb ..
01 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/g53wrb ..
17 เมษายน 2562
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ..
11 เมษายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการฟ้อนเล็บขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 25 ..
05 เมษายน 2562
โครงการ ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ Check Dam คือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป้นต้นน้ำ ..
01 เมษายน 2562
โครงการฝายชะลอน้ำ (Check Dam) หมู่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว
ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ Check Dam คือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป้นต้นน้ำ ..
27 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
จัดอบรม กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน ..
24 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน *ภาษีบำรุงท้องที่ *ภาษีป้าย ตามรายละเอียดที่แนบมาค่ะ.. ..
07 ธันวาคม 2561
วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคส่วนราชการท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานว ..
08 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกิจกรรมพิธีวิ่งคบเพลิงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
..
09 ตุลาคม 2561
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ปี 2561
..
06 สิงหาคม 2561
โครงการซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยการรับ-ส่งเด็กนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรมโครงการซักซ้อมการป้องกัน่และดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.17/ว 2238 ..
06 สิงหาคม 2561
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร ..
04 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561 จากวิทยากร ดังนี้ 1. หัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยพ ..
26 กรกฎาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ณ ศูน์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่. 7 บ้านป่าแดง ..
26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ..
25 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 25 ก.ค.2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.จอมหมอกแก้ว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และ "ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน" ณ วัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว ..
26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
ประวัติความเป็นมา ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนย ..
29 พฤษภาคม 2561
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ..
28 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเข้ารับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
..
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมแข่งขันฟ้อนเล็บสามวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
..
30 มีนาคม 2561
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
..
07 มีนาคม 2561
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ ..
27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลจอมหมอกแก้ว
..
09 ธันวาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ..
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA