การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง
ประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้สร้างอนิสงฆ์ผลบุญรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อให้คณะศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวายทาน สร้างอนิสงฆ์ผลบุญให้แก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่ต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA