นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
? ? ? ?องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟ้อนเล็บ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มพัฒนาสตรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เขตพื้นที่ ตำบลจอมหมอกแก้ว 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ณ อาคารสุขภาวะตำบลจอมหมอกแก้ว

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA