นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 
 
206 ม.9 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
 
 
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3  โทรสาร 0-5318-4101-3 
 
email : info@jommokkaew.go.th
   


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA