นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล






การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 






พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง
 
 
 
 


01 ตุลาคม 2562
ประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้สร้างอนิสงฆ์ผลบุญรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อให้คณะศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวา ..
 
26 กันยายน 2562
การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว
..
18 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมี ..
04 กันยายน 2562
ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงมหาวัน? อ.เวียง?เชียง?รุ้ง? เข้าศึกษาดูงาน ที่มานพฟาร์ม ของคุณมานพ คำน้อย และสวนเอเดน ของคุณวิชัย แสนชัยรุ่ง เกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรท ..

 
 
 
 

 

 


 

     
 
   
วัดดงมะเฟืองศิลปะล้านนา หมู่ที่ 9
..
   
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว ..
   
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ..
   
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ..
 
 
 

     
 
ลูกประคบสมุนไพร
..
ตระกร้าจักสาน
..
 
 


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ .....อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ .....อ่านต่อ
การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี .....อ่านต่อ
การชำระภาษีป้าย .....อ่านต่อ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ .....อ่านต่อ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิ .....อ่านต่อ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร .....อ่านต่อ
การแจ้งถมดิน .....อ่านต่อ
การจ้างดัดแปลงอาคารตามมาตร .....อ่านต่อ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม .....อ่านต่อ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม .....อ่านต่อ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม .....อ่านต่อ
การแจ้งขุดดิน .....อ่านต่อ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาต .....อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประ .....อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยน .....อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม .....อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม .....อ่านต่อ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม .....อ่านต่อ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อา .....อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตาม .....อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท .....อ่านต่อ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคา .....อ่านต่อ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตา .....อ่านต่อ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจ .....อ่านต่อ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่ว .....อ่านต่อ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท .....อ่านต่อ
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ .....อ่านต่อ
การขอใบรับรองการก่อสร้างดั .....อ่านต่อ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจก .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ .....อ่านต่อ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจก .....อ่านต่อ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจก .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบจัดตั้งสถานท .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ .....อ่านต่อ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประก .....อ่านต่อ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประก .....อ่านต่อ

 
ก้าวแรกเดินวิ่งจอมหมอกแก้ว
ก้าวแรกเดินวิ่งจอมหมอกแก้ว .
 





สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA