ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 เรื่อง ขยายเวลาจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7และการชำละภาษีตามแบบแจ้งการประเมินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25636 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 การดำเนินงานภัยแล้ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai