สถานที่ท่องเที่ยว  
     
 
 
     
 

    วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง 

 

       วัดดงมะเฟือง  บ้านดงมะเฟือง

 

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าแม่ลาว บ้านหนองผักเฮือด 

 

 ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์ บ้านสบห้วย 

 

 บ้านไร่องุ่นสุขใจ บ้านหนองผักเฮือด    

 

     สวนวิมานดิน  บ้านท่ามะโอ

 

บ้านศิลปิน  บ้านห้วยส้าน     

 

    โครงการความสุขของพ่อ บ้านสันต้อม

 
  สร้างเมื่อ : 2020-09-09 14:15:51  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai