ตรวจสอบภายใน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
4 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
6 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
7 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
8 แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฯการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
9 แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฯการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai