นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”
Untitled Document
 
 
หัวข้อข่าว :   การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :   แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นับถึง 1 กันยายน 2503) โดยรับ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2502-31 ธ.ค.2502 ช่วงที่ 2 ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2503-30 ก.ย.2503 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ก.ย. 2562 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ...
ไฟล์แนบ :   19102018104139.pdf
วันที่นำเข้า :   2018-09-28
   
 
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA