นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”

  แผนพัฒนาตำบลสี่ปี
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
บันทึกการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA