นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”
กิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงประดิษฐ์
              องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงประดิษฐ์ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยกายประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทสวยงาม แข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วย
1.  รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
                        2.  รุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ
                        3.  รุ่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA