นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”
กิจกรรมวิ่งคบเพลิงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว นำโดยนายเสวศ  สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวิ่งคบเพลิงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จากจุดรับคบเพลิงต่อจากอำเภอพาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว และส่งให้อำเภอเมืองเชียงราย ณ จุดร่องขุ่น รวมระยะทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว ถึง วัดร่องขุ่น 12.4 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 29 นาที

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA