นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

         1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่  206  หมู่ที่ 9  บ้านดงมะเฟือง  ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ แม่ลาว ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 27 กิโลเมตร . มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  41.20  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 25,750 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA