นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”
 
 
 
 


09 ตุลาคม 2561
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ปี 2561
..
 
06 สิงหาคม 2561
โครงการซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยการรับ-ส่งเด็กนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรมโครงการซักซ้อมการป้องกัน่และดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.17/ว 2238 ..
06 สิงหาคม 2561
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร ..
04 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561 จากวิทยากร ดังนี้ 1. หัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยพ ..

 
 
 
 

 

 


 

     
 
   
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ..
   
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ..
 
 
 

     
 
แคบหมู
แคบหมู ..
 
  
เจียงฮายเกมส์
.
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA