ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 22 กันยายน 2016, 08.43 by patcharin
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองผักเฮือด ห...
Written on 25 สิงหาคม 2016, 00.00 by patcharin
กิจกรรมโครงการส่งเสริมบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ต.จอมหมอ...


Written on 28 กันยายน 2016, 09.05 by patcharin
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ตามประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี โดยเ...
Written on 12 กันยายน 2016, 00.00 by patcharin
โครงการจัดกิจกรรมยุวชนต่อต้านยาเสพติด โครงการจัดกิจกรรมยุวชนต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ที่ทำการ อบต.จอมหมอกแก้ว โดยมียุวชนจากตำบลจอมหมอกแก้ว และวิทยากรจา...


Written on 29 กันยายน 2016, 09.31 by patcharin
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
Written on 20 กันยายน 2016, 00.00 by patcharin
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็น...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by patcharin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 14 กันยายน 2016, 15.30 by patcharin
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจอมหมอกแก้ว ด้วยการล้อมรั้วเสาคอนกรีตพร้อมรั้วลวดหนาม...
Written on 16 สิงหาคม 2016, 10.05 by patcharin
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาประจำตำบลจอมหมอกแก้ว...

 

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ