ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 07 ธันวาคม 2016, 08.49 by patcharin
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้              ...
Written on 22 กันยายน 2016, 08.43 by patcharin
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองผักเฮือด ห...


Written on 09 ธันวาคม 2016, 21.50 by patcharin
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นายเสวศ สมบูรณ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายก อบต. ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสาก...
Written on 23 พฤศจิกายน 2016, 19.22 by patcharin
รวมพลังแห่งความภักดี นายเสวศ สมบูรณ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว นำรองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ อบ...


Written on 03 เมษายน 2017, 13.59 by patcharin
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561...
Written on 24 กุมภาพันธ์ 2017, 00.00 by patcharin
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by patcharin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 22 มีนาคม 2017, 09.40 by admin1
ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาโครงการก่อสร้าง
Written on 20 มีนาคม 2017, 16.03 by admin1
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคสล. ฯ ม.10...

 

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ